Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle in de webshop van http://jewelsbychantisse.nl aangeboden artikelen.
KOPER
Degene die besteld via de webshop van http://jewelsbychantisse.nl wordt aangeduid als koper. Door te bestellen via de webshop verklaart u accoord te gaan met onze verkoop en leverings voorwaarden.
PRIJZEN
Alle vermelde prijzen in de webshop en in deze voorwaarden zijn in Euro`s en inclusief BTW. http://jewelsbychantisse.nl kan zonder voorgaande schriftelijke mededeling aan de koper(s) de prijzen wijzigen.
BETALEN
Uw bestelling kunt u betalen via de in de webshop beschikbare gateway’s.
U heeft de keuze uit betaling via iDeal, PayPal of handmatige bank/giro overschrijving.
Bij betaling via handmatige bank overschrijving ontvangt u een bevestigings e-mail waarin het rekeningnummer staat vermeld. Het volledige aankoopbedrag dient, inclusief de verzendkosten, onder vermelding van het ordernummer binnen 7 dagen overgemaakt te worden op rekening nummer:
NL80RABO0301509050
ten name van Jewels by Chantisse.
Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling gemaakt en verzonden.
Is uw betaling niet binnen deze termijn op onze rekening bijgeschreven, dan zal de order komen te vervallen.
VERZENDING EN VERZENDKOSTEN
Alle bestellingen worden verzonden via PostNL
De verzend- en administratiekosten voor Nederland zijn € 5,95
De verzendkosten en administratiekosten voor Belgie en andere EU landen zijn € 9,95
Tijdens het bestelproces kunt u kiezen voor aanvullende verzend opties.
LEVERTIJD EN LEVERING
Omdat alle artikelen na bestelling met de hand worden vervaardigd, streven wij ernaar uw bestelling binnen 5 werkdagen te versturen. Levering geschiedt op het door de koper tijdens het bestel proces aangegeven afleveradres.
Het opgeven van het juiste afleveradres is volledig voor verantwoordelijkheid van de koper.
http://jewelsbychantisse.nl verplicht zich tot het deugdelijk verpakken van de bestelde goederen zodat de kans op schade tot een minimum wordt beperkt.
Levering door PostNL geschiedt normaal gesproken binnen 1-2 werkdagen nadat wij uw pakket ter verzending hebben aangeboden.
http://jewelsbychantisse.nl is niet aansprakelijk bij overschrijding van de aangegeven levertijd door PostNL.
RETOUR ZENDINGEN
Natuurlijk wordt uw bestelling met de grootste zorg behandeld. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met uw bestelling, dan gelden de volgende bepalingen:
• Retourzendingen dienen altijd vooraf via e-mail gemeld te worden.
• Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te zijn.
• Retourzendingen dienen deugdelijk verpakt te worden om beschadiging van de goederen zoveel mogelijk te voorkomen, de originele pakbon/faktuur dient te worden bijgesloten.
• Slijtage en gebruiksfouten/-sporen vallen nooit onder de garantiebepalingen.
Produkten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van http://jewelsbychantisse.nl worden geretourneerd.
De klant is verantwoordelijk voor correcte retourzending:
De produkten dienen ongebruikt, onbeschadigd en in de originele staat en verpakking binnen 8 dagen na ontvangst van uw bestelling te worden geretourneerd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper/klant.
Mits er aan deze voorwaarden is voldaan en de artikelen correct verpakt worden ontvangen, ontvangt de klant zo spoedig mogelijk het geld terug op zijn of haar bank- of girorekening, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending. De klant wordt per e-mail op de hoogte gesteld van terugstorting.
GARANTIE
Wij hanteren een garantieperiode van 6 maanden op onze sieraden. De garantie omvat fabricage- en materiaal fouten. Slijtage en ondeugdelijk gebruik van de sieraden vallen uitdrukkelijk buiten de garantie bepalingen.
Al onze sieraden worden met de hand vervaardigd en gecontroleerd vóór verzending. Mocht er desondanks iets mis zijn met uw aankoop dan streven wij ernaar om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.
ZOEK RAKEN VAN BESTELLINGEN
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij http://jewelsbychantisse.nl tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
PRIVACY
Uw persoonsgegevens zoals u die in de webshop heeft opgegeven zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit betekend dat uw gegevens nooit aan derden beschikbaar worden gesteld en uitsluitend zullen worden gebruikt voor het verwerken van uw bestelling. Uitsluitend met uw toestemming (inschrijving nieuwsbrief) gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties.
http://jewelsbychantisse.nl behoud zich het recht voor deze algemene voorwaarde ten alle tijden zonder voorafgaande kennisgeving aan te vullen en/of te wijzigen.
KLEURAFWIJKINGEN
Wij besteden erg veel aandacht aan het maken van de foto’s voor deze site. Doordat wij uitsluitend gebruik maken van natuurlijke materialen kan het mogelijk zijn dat kleuren iets anders uitvallen dan dat ze op de site zijn weergeven. Wij vragen uw begrip hiervoor.
COPYRIGHT
Zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van http://jewelsbychantisse.nl is het niet toegestaan foto’s, teksten en/of andere inhoud van deze site te gebruiken.